Algemene voorwaarden

  1. Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Thomas Raymond. Door de website te bezoeken en gebruik te maken van onze diensten, stemt u in met deze Algemene Voorwaarden.
  2. Informatie en Content De informatie en content op onze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Wij streven ernaar om accurate en actuele informatie te verstrekken, maar wij garanderen niet dat alle informatie foutloos en volledig is. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.
  3. Intellectuele Eigendomsrechten Alle inhoud op de website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s, handelsmerken en grafische elementen, zijn eigendom van Thomas Raymond of zijn gelicentieerde partners. Het is niet toegestaan om deze inhoud te kopiëren, reproduceren, verspreiden of op enige andere wijze te gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
  4. Privacy en Gegevensbescherming Wij respecteren uw privacy en nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus. Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie over hoe wij uw gegevens verzamelen, gebruiken en beveiligen.
  5. Links naar Externe Websites Onze website kan links bevatten naar externe websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van deze websites. Het bezoeken van deze externe websites is voor eigen risico.
  6. Aansprakelijkheid Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van onze website, inclusief maar niet beperkt tot technische storingen, virussen, onderbrekingen, verlies van gegevens of andere schade die kan ontstaan door het gebruik van onze website.
  7. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig deze pagina te raadplegen voor eventuele wijzigingen.
  8. Toepasselijk recht en Geschillenbeslechting Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Nederland.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze Algemene Voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens vermeld op onze website.